messages.an_error_has_occured

Loading profile...

Rekisteröidy ilmaiseksi ja tarjous ei koskaan jää huomaamatta! Haluan tilata tiedotteen

Tietosuojakäytäntö

Verkkosivuston www.outspot.fi (myöhemmin: verkkosivusto) tarjoaa:

Confinity NV (myöhemmin Outspot,me)
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIUM;
ALV BE0897991257

Sähköposti: helpdesk@outspot.fi

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tietosuojasta. Lupaamme vastata mahdollisimman pian!

 1. Miksi tämä tietosuojailmoitus on tässä?


Jokainen verkkosivustoa käyttävä henkilö (myöhemmin käyttäjä), saattaa tiettyjä henkilötietoja saataville. Näillä henkilötiedoilla voimme tunnistaa sinut luonnolliseksi henkilöksi riippumatta tehdäänkö tunnistaminen vai ei. Olet tunnistettavissa oleva heti kun on mahdollista muodostaa suora tai välillinen yhteys yhden tai useamman muun tiedon ja sinun (luonnollinen henkilö) välille.

Käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki viittaukset tietosuojalakiin koskevat 8. joulukuuta 1992 annettua lakia tietosuojasta henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki viittaukset asetukseen koskevat 27. huhtikuuta 2016 annettua asetusta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (GDPR, yleinen tietosuoja-asetus). Outspot varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa. Käyttäjälle ilmoitetaan selkeällä tavalla jokaisesta merkittävästä muutoksesta.

 1. Kuka käsittelee henkilötietoja?


2.1. Rekisterinpitäjä

Outspot on rekisterinpitäjä ja määrittää yksinään tai yhdessä muiden osapuolien kanssa mitä henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin ja mitä työkaluja näiden henkilötietojen käsittelyssä käytetään.

2.2. Henkilötietojen käsittelijä/käsittelijät

Outspot voi käyttää henkilötietojen käsittelijöitä. Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän pyynnöstä ja puolesta. Henkilötietojen käsittelijän velvollisuus on varmistaa henkilötietojen suojaaminen ja salassapito. Henkilötietojen käsittelijä toimii aina rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Outspot käyttää seuraavien luokkien henkilötietojen käsittelijöitä:

 • verkkosivustojen ylläpitoon osallistuvia yhtiöitä
 • kuljetuksiin osallistuvia yhtiöitä (logistiikkakumppanit)
 • maksuliikenteeseen osallistuvia yhtiöitä.

 1. Millä laillisella perusteella tietojani käsitellään?


Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalakia ja asetusta soveltaen seuraavilla perusteilla:

 • käyttäjän kanssa sovitun sopimuksen toteuttaminen tai sopimuksen solmimista edeltävien vaiheiden toteuttaminen käyttäjän pyynnöstä
 • sopimussuhteen hallitsemista koskevien säädösten noudattaminen erityisesti laskutuksen osalta
 • oikeutetut etumme tietojen ja tiedotteiden lähettämisessä asiakkaillemme
 • erityinen suostumuksesi vastaanottaa tarjouksia (suoramarkkinointi).
 1. Mitä henkilötietoja käsitellään?


Outspot sitoutuu keräämään ja käsittelemään vain henkilötietoja, joilla on tarkoitussidonnaisuus ja jotka ovat tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen. Seuraavien luokkien henkilötietoja käsitellään:

 • henkilön tunnistetiedot (nimi, sukunimi, osoite)
 • yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • taloudelliset tunnistetiedot (Pankkiyhteystiedot: tallennamme vain tarpeelliset tiedot yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisella tavalla.)
 • sähköiset tunnistetiedot (IP-osoite, sijainti, evästeet)
 • demografiatiedot (sukupuoli, ikä, syntymäaika, kansalaisuus)
 • Muut tiedot: käyttäjän napsauttelu.

Nämä tiedot kerätään, kun rekisteröidyt verkkosivustolle ja/tai teet tilauksen. Tietoja voidaan myös antaa ulkopuolisille kumppaneille suostumuksellasi. Muita henkilötietoja voidaan kerätä myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi jälkimarkkinamyynnin yhteydessä. Kerättyjen tietojen määrä riippuu verkkosivuston ja sen toimintojen käytöstäsi.

Käytämme lisäksi evästeitä käyttäjän tunnistamiseen ja henkilökohtaisesti räätälöidyn käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen, teknisten valintojen tallentamiseen (kuten kieli ja ostoskorin sisältö) sekä verkkosivuston virheiden seurantaan ja korjaamiseen. Lisätietoja evästeiden käytöstä on evästekäytännössämme.

5. Tietoturva

Outspot käyttää teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseen (vahingossa tapahtuvalta) tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta ja luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta. Outspot varmistaa kaikkien mahdollisten toimenpiteiden toteuttamisen henkilötietojesi suojaamiseksi.

6. Mihin tarkoituksiin henkilötietojani käsitellään?


Outspot kerää henkilötietojasi, jotta jokaisella käyttäjällä olisi käytettävissä palvelualustamme suojatulla, optimoidulla ja henkilökohtaisella käyttökokemuksella. Henkilötietojen kerääminen laajenee käyttäjän käyttäessä palvelualustaa ja verkkopalvelujamme enemmän. Outspot varaa oikeuden rajoittaa tai perua tiettyjä käsittelytoimia, jos tiedot puuttuvat, ovat virheelliset tai puutteelliset.

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä palvelualustan ja siihen liittyvien palveluiden toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pelkästään seuraaviin määrättyihin tarkoituksiin:

 • asiakkuudenhallinta, mukaan lukien asiakastietojen hallinta, tilausten hallinta, toimitukset, laskutus, luottokelpoisuuden tarkastukset, asiakastuki, asiakkaiden turvallisuus ja tiedotteiden lähettäminen
 • riitatapausten hallinnointi
 • suojautuminen petoksilta ja väärinkäytöksiltä
 • Henkilökohtaisesti mukautettu markkinointi ja mainonta, jos siihen on erityisesti suostuttu: siinä tapauksessa sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa.
 • viestinnän optimointi analysoimalla napsauttamisia mukaan lukien tiedotteet.

Käyttäjä antaa aina omat henkilötietonsa ja voi sillä tavalla hallita niitä tietyssä määrin. Tietojen ollessa puutteellisia tai ilmeisen virheellisiä, Outspot varaa oikeuden keskeyttää tilapäisesti tai pysyvästi tietyt käsittelytoimet.

7. Kuka vastaanottaa henkilötietojasi?


Henkilötietojasi käsitellään Outspotilla yksinomaan sisäiseen käyttöön. Henkilötietojasi ei myydä, lähetetä tai luovuteta kolmansille osapuolille, ellet anna siihen ennakolta erityistä suostumustasi.

8. Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?


Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen 5 artiklassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen.
Ne poistetaan tietokannasta, kun niitä ei enää tarvita kyseisten tavoitteiden toteuttamiseen tai jos käyttäjä hyödyntää lain mukaisesti oikeuttaan tietojen poistamiseen.

9. Mitkä ovat oikeutesi?


9.1 Lupaus henkilötietojesi lainmukaisesta ja suojatusta käsittelystä

Henkilötietojasi käsitellään aina lainmukaisiin tarkoituksiin 5 artiklassa mainitusti.
Niitä kerätään ja käsitellään asianmukaisesti, tarkoitussidonnaisesti ja suhteellisella tavalla, eikä säilytetä pidempään kuin on tarpeellista mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen.

9.2 Pääsyoikeus

Jos kykenet todistamaan henkilöllisyytesi, sinulla on oikeus saada selvitys henkilötietojesi käsittelystä. Sinulla on myös oikeus saada tieto käsittelyn tarkoituksista, henkilötietojen luokista, henkilötietojen vastaanottajien luokista, tietojen säilytysajan määräytymisen perusteista ja tietoihisi kohdistuvista omista oikeuksistasi.

9.3 Oikeus henkilötietojesi korjaamiseen

Virheelliset tai puutteelliset tiedot voidaan korjata. On pääasiassa käyttäjän omalla vastuulla tehdä tarvittavat muutokset omaan käyttäjäprofiiliinsa. Voit myös pyytää meitä korjaamaan henkilötietojasi.

9.4 Oikeus henkilötietojesi poistamiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilötietojasi ei enää tarvita ilmoitettuun tarkoitukseen.
 • Olet perunut suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi eikä ole muuta lakiin perustuvaa syytä käsitellä henkilötietojasi.
 • Olet vastustanut hyväksytyllä tavalla henkilötietojesi käsittelyä.
 • Tietojasi käsitellään lainvastaisesti.
 • Tietosi on poistettava laissa säädetysti.

Tietojesi poistaminen ilmenee ensisijassa niiden näkyvyydessä, poistetut tiedot voivat silti jäädä tilapäisesti tallennetuiksi.

9.5 Oikeus rajoittaa käsittelyä

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä koskee tapauksia, joissa on riitaa tietojesi virheettömyydestä, kun tietoja tarvitaan oikeuskäsittelyä varten tai siksi aikaa, kun Outspotin selvittää voitko oikeellisesti käyttää oikeutta poistattaa tietoja.

9.6 Vastustamisoikeus

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, profilointiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin perustuviin tarkoituksiin. Outspot lopettaa henkilötietojesi käsittelyn, ellei Outspot kykene osoittamaan, että henkilötietojesi käsittelylle on pakottavia lailla säädettyjä perusteita, jotka ovat vahvempia kuin oikeutesi vastustaa käsittelyä.

9.7 Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi rakenteellisessa yleisesti käytössä olevassa konekielisessä muodossa. Sinulla on oikeus siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, ellei se ole mahdotonta teknisistä syistä.

9.8 Oikeus perua suostumus

Sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa, esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin antamasi suostumus.

10. Kuinka voit käyttää oikeuksiasi?


Jos haluat käyttää oikeuksiasi, sinun on lähetettävä sitä koskeva pyyntö kirjattuna kirjeenä Outspotille tämän asiakirjan yläosassa olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen privacy@outspot.fi. Vastaamme niin pian kuin mahdollista, viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

11. Vaihtoehtoja valituksen tekemiseen


Jos et suostu siihen, että Outspot käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle (Belgiassa: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Tietosuojakäytäntö – päivitetty viimeksi 20.10.2022.

Rekisteröidy ilmaiseksi ja tarjous ei koskaan jää huomaamatta!

Haluan tilata tiedotteen